• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Нотариално заверени преводи

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • Нотариално заверени преводи

До април 2018 г. преводите на документи, предназначени за ползване в страната, трябваше да бъдат заверени от Служба „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ в МВнР. След обнародването в ДВ на промяната в Наредбата за преводите и легализациите, тези преводи се заверяват от нотариус. Таксата за такъв вид заверка е 25,00 лв на и се отнася за преводи от немски, английски и руски език. За всички останали езици, моля, обърнете съм към наш служител за допълнителна информация.