• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Устни преводи

Устен превод – съществена и неразделна част от бизнес преговорите с чуждестранни партньори и клиенти. Благодарение на опита и професионализма на нашите висококвалифицирани преводачи клиентите ни получават качествени услуги, които често определят успешния резултат от събитието.

Нашите стандарти са достъпност, комуникационни умения, ориентация към клиента. Винаги можете да сте сигурни, че за всяко планирано събитие ще бъде избран персонален преводач, който е специализиран в необходимите теми и отговаря на вашите изисквания.

Желателно е услугата да бъде заявена най-малко 7 работни дни преди събитието.
За да подготвите преводачите е добре да представите всички налични по темата материали: отчети, презентации, брошури, информация за говорители и фирми, адреси на уебсайтове и др.