• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Услуги

Писмени преводи

Предлагаме услуги свързани с превод на документи с различна степен на сложност и на всякаква тематика. Независимо от езика професионалният превод ще бъде извършен от нашите опитни преводачи в най-кратки срокове и с необходимото качество. Нашият екип се състои изключително от преводачи, одобрени от Сектор „Заверки и легализации“ в Дирекция „КО“ на Министерство на външните […]

Повече информация за преводи/ заверки

Устни преводи

Устен превод – съществена и неразделна част от бизнес преговорите с чуждестранни партньори и клиенти. Благодарение на опита и професионализма на нашите висококвалифицирани преводачи клиентите ни получават качествени услуги, които често определят успешния резултат от събитието. Нашите стандарти са достъпност, комуникационни умения, ориентация към клиента. Винаги можете да сте сигурни, че за всяко планирано събитие […]

Повече информация за преводи/ заверки

Нотариално заверени преводи

До април 2018 г. преводите на документи, предназначени за ползване в страната, трябваше да бъдат заверени от Служба „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ в МВнР. След обнародването в ДВ на промяната в Наредбата за преводите и легализациите, тези преводи се заверяват от нотариус. Таксата за такъв вид заверка е 25,00 лв на и […]

Повече информация за преводи/ заверки

Легализация и апостил

Апостилът (apostille) е печат, който удостоверява автентичността на документа и се поставя в държавата на неговото издаване. Удостоверяването с апостил е процесът на легализиране на даден документ с цел неговата употреба на територията на друга държава. Този специален печат се прилага само в държавите, които са страни по Хагската Конвенция от 1961 г. Български документи […]

Повече информация за преводи/ заверки