• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Достъп до данни съгласно GDPR – клиенти и доставчици

  • Home
  • /
  • Достъп до данни съгласно GDPR – клиенти и доставчици

Достъп до данни съгласно GDPR – клиенти и доставчици

Декларация за защита на данните

GDPR изисква личните данни да се обработват справедливо и законосъобразно. Виста Про се ангажира да защитава поверителността и конфиденциалността на личната информация, свързана с клиенти и доставчици.
Администраторът на данни на дружеството е управителят. Когато едно лице смята, че правилата за защита на данните са били компрометирани в рамките на Виста Про, то трябва да се свърже с управителя.
Личните данни, съхранявани от дружеството, ще бъдат използвани за целите на изпълнение на бизнес договори и съобщаване на информация, която е от легитимен интерес за клиенти и доставчици. Разкриването на лична информация на трета страна ще се извършва само с изричното разрешение на физическото лице, освен ако дружеството няма законово / юридическо задължение да разкрие информацията.

Право на достъп

В съответствие с GDPR имате правото да получите информацията с която разполагаме за вас, и да разберете на кого е била разкрита. Ако желаете да получите достъп до информацията, съхранявана от Виста Про, трябва да направите официално писмено искане до Виста Про. Също така ще трябва да покажете доказателство за вашата самоличност, за да сме сигурни, че искането касае вашите лични данни. Създадохме формуляр за Заявка за достъп до данни, за да ви улесним, но не е нужно да го използвате, за да поискате достъп до вашите данни – нуждаем се само от някои подробности относно това, до което искате да получите достъп.
Съгласно GDPR имате право на достъп до следното:
• причините, поради които се обработват данните ви;
• описанието на личните ви данни;
• кой е получил или ще получи личните ви данни; и
• подробности за произхода на данните ви, ако не са били събрани от вас.

Как процедираме със Заявката за достъп до данни

След като изпратите своята заявка за достъп до данни заедно с доказателство за вашата самоличност, ние ще ви отговорим писмено в рамките на един месец. Всички заявки за достъп до данни ще бъдат изпълнени в рамките на максимум три месеца в съответствие с GDPR. Запазваме си правото в съответствие с член 12 от GDPR да начислим такса за това или да откажем, ако счетем това за “явно неоснователно или прекомерно”.
Към кого да се обърнете
Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (DPO) чрез електронна поща dpo.vistapro@gmail.com

Формулярът за заявка за достъп до данни може да намерете тук: Формуляр за заявка за достъп до данни
Ако изпращате своята заявка по имейл, моля, в графа „относно“ посочете „Заявка за достъп до данни“.